Tietosuojaseloste

 

 1. Rekisterinpitäjä
  Glow Jyväskylä Oy Y-tunnus 2946278-6
 1. Rekisteriasioita hoitaa
  Glow Jyväskylä Oy, Mari Määttänen
  Voionmaankatu 30, 40700 Jyväskylä
  puh. 0406857200, mari@glowjkl.fi
 1. Rekisterin nimi
  Salon Glow:n ajanvaraus-, asiakastieto- ja kassarekisteri.
 1. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
  Salon Glow:n toimintojen, kuten parturi-kampaamo, hieroja, kosmetologi ja esteettinen
  kauneudenhoito, asiakassuhteiden hoitoa, ajanvarauksia ja kassatoimintoja varten
  olemassaoleva rekisteri.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriimme tallennetaan seuraavat tiedot:
  -henkilön tai yrityksen nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  -henkilön syntymäaika, yrityksen y-tunnus, syntymäaika ja asiakaspalaute.
  -henkilön antama suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin
  -henkilön toivoma työntekijä palvelulle
  -henkilön tilaamien ja hänelle myytyjen palveluiden ja tuotteiden tiedot hintoineen
  -henkilön muut tiedot, kuten allergiat ja terveystiedot, jotka voivat vaikuttaa palveluihin ja
  käytettäviin tuotteisiin
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen rekisteröityessään Glow Jyväskylä Oy:n
  nettiajanvaraukseen tai asiakkaalta itseltään asiakaspalvelutilanteessa. Tietoja (
  hoitokokonaisuudet, värireseptit, ripsipituudet, hieronnat) lisäävät myös yrityksessä
  työskentelevät.
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
  ulkopuolelle
  Mitään tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan kirjallista
  pyyntöä.
  Henkilötietoja voidaan siirtää henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten
  mukaisesti asiakkaan tätä kirjallisesti pyytäessä.
  Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen
  käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti asiakkaan tätä kirjallisesti pyytäessä.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Sähköisesti tallennettu aineisto:

  Glow Jyväskylä Oy on siirtänyt asiakasrekisterinsä Phorest ajanvaraus- ja kassajärjestelmään, joka
  on EU:n tietosuojasäännösten ( GDPR ) mukainen.
  Phorest järjestelmä on suojattu salasanoin ja PIN-koodein ja siihen on pääsy vain
  Glow Jyväskylä Oy:n työntekijöillä.
  Sähköpostin lukuoikeus on rajattu vain niille henkilöille, joiden työtehtäviin niiden käsitteleminen,
  lukeminen, vastaaminen ja poistaminen kuuluvat.
  Manuaalinen aineisto:
  Vanha manuaalinen aineisto säilytetään lukollisessa kaapissa, johon avain on vain niillä
  henkilöillä, joiden työtehtäviin niiden käsittely kuuluu. Manuaalinen aineisto tullaan siirtämään
  tulevaisuudessa mahdollisimman paljon sähköiseen rekisteriin ja kaikki tarpeeton manuaalinen
  aineisto tuhotaan asianmukaisesti välittömästi

 1. Tarkastamisoikeus
  Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa heistä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen
  tiedon oikaisua, sekä muutenkin turvautua henkilötietolain mukaisiin oikeuksiinsa. Tietojen
  tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle
  henkilölle ( Kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen
  tarkastuksesta toimipisteessä.