Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä
Glow Union Oy Y-tunnus 2477853-8

2. Rekisteriasioita hoitaa
Glow Union Oy, Susanna Roine
Voionmaankatu 30, 40700 Jyväskylä
puh. 0406857200, susanna@glowjkl.fi

3. Rekisterin nimi
Salon Glow:n ajanvaraus-, asiakastieto- ja kassarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Salon Glow:n toimintojen, kuten parturi-kampaamo, hieroja, kosmetologi ja esteettinen
kauneudenhoito, asiakassuhteiden hoitoa, ajanvarauksia ja kassatoimintoja varten
olemassaoleva rekisteri.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriimme tallennetaan seuraavat tiedot:
-henkilön tai yrityksen nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
-henkilön syntymäaika, yrityksen y-tunnus, syntymäaika ja asiakaspalaute.
-henkilön antama suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin
-henkilön toivoma työntekijä palvelulle
-henkilön tilaamien ja hänelle myytyjen palveluiden ja tuotteiden tiedot hintoineen
-henkilön muut tiedot, kuten allergiat ja terveystiedot, jotka voivat vaikuttaa palveluihin ja
käytettäviin tuotteisiin

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen rekisteröityessään Glow Union Oy:n
nettiajanvaraukseen tai asiakkaalta itseltään asiakaspalvelutilanteessa. Tietoja (
hoitokokonaisuudet, värireseptit, ripsipituudet, hieronnat) lisäävät myös yrityksessä
työskentelevät.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Mitään tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan kirjallista
pyyntöä.
Henkilötietoja voidaan siirtää henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten
mukaisesti asiakkaan tätä kirjallisesti pyytäessä.
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen
käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti asiakkaan tätä kirjallisesti pyytäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennettu aineisto:

Glow Union Oy on siirtänyt asiakasrekisterinsä Phorest ajanvaraus- ja kassajärjestelmään, joka
on EU:n tietosuojasäännösten ( GDPR ) mukainen.
Phorest järjestelmä on suojattu salasanoin ja PIN-koodein ja siihen on pääsy vain
Glow Union Oy:n työntekijöillä.
Sähköpostin lukuoikeus on rajattu vain niille henkilöille, joiden työtehtäviin niiden käsitteleminen,
lukeminen, vastaaminen ja poistaminen kuuluvat.
Manuaalinen aineisto:
Vanha manuaalinen aineisto säilytetään lukollisessa kaapissa, johon avain on vain niillä
henkilöillä, joiden työtehtäviin niiden käsittely kuuluu. Manuaalinen aineisto tullaan siirtämään
tulevaisuudessa mahdollisimman paljon sähköiseen rekisteriin ja kaikki tarpeeton manuaalinen
aineisto tuhotaan asianmukaisesti välittömästi.

9. Tarkastamisoikeus
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa heistä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen
tiedon oikaisua, sekä muutenkin turvautua henkilötietolain mukaisiin oikeuksiinsa. Tietojen
tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle ( Kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen
tarkastuksesta toimipisteessä.